Monn ser tilbake på 2021

Nok et uvanlig år er snart historie, og det er tid for å oppsummere. For oss har 2021 vært faglig spennende med mange interessante oppdrag.

Selskapet har styrket seg i alle markedssegmenter, spesielt innenfor boligutvikling og kontor. I tillegg til disse to områdene består den brede porteføljen vår av hotell, restaurant, kjøpesenter, helse, omsorg, underholdning og privatboliger.
Felles for alle segmentene er stadig mer bevisste og kunnskapsrike oppdragsgivere som vet hva de selv og sluttbrukerne, dvs. kundene deres, vil ha. Det betyr økt grad av spesialtilpassede løsninger og mindre standardisering. For oss interiørarkitekter innebærer dette svært tette samarbeidsprosesser som fører til faglig innovasjon og kompetanseutvikling.

Nytt navn: Ramsøskar blir til Monn

10. desember skiftet selskapet navn og gikk samtidig inn i en ny fase. Trond Ramsøskar sier dette om årsaken til endringen:

Det nye selskapsnavnet tar utgangspunkt i substantivet monn, dvs. noe som tilfører verdi.  Navnet forteller hvorfor selskapet er til samtidig som det løsriver virksomheten fra opphavsmannen og favner alle medarbeidere.

Vi ønsker velkommen til den nye nettsiden vår.

Viktige prosjekter som vi har presentert i 2021

 

Innovativ boligutvikling: Fyrstikkbakken 14

AF Eiendom, Birk & Co, LINK arkitekter og Ramsøskar Interiørarkitekter arbeider her med et helt nytt boligkonsept. Stikkordene er fleksibilitet og medvirkningsmuligheter. Velger du f.eks. en av de store boenhetene, kan du selv bestemme om den skal være en femroms eller en treroms med hybel. En småbarnsfamilie som vil unngå å låne maksimalt, kan dermed skaffe seg leieinntekter for hybelen når barna er små og ta hele arealet i bruk når plassbehovet øker.

Det stanser ikke der. Behovet for fleksibilitet er også ivaretatt gjennom svært romslige fellesarealer som kan leies til møtevirksomhet, barnebursdager, store selskaper og andre arrangementer. Gjesteleilighet finnes også.  Det er ikke nødvendig å eie de kvadratmeterne du bare har bruk for en gang iblant; det holder lenge at de er tilgjengelige ved behov.

Les mer her.

Kontorutvikling: Spesialdesign for Nettbureau

Prosjektet utmerker seg ved høy grad av spesialdesign. Hensikten var todelt: Vi skulle utnytte arealet maksimalt, og vi skulle formidle teknologiselskapet Nettbureaus identitet gjennom interiøret. Medarbeiderne er unge, og fleksible omgivelser skal dekke kravene arbeidsprosessene stiller samtidig som det er tilrettelagt for sosialt samvær.

Les mer her.

Privatbolig: Hjemme hos Camilla Pihl

Oppdraget vårt gikk ut på å designe to bad, kjøkken og walk-in garderobe. Vi skulle realisere kundens drømmer, men målet vårt var høyere enn det. Vi ville skape det kunden ikke visste at hun ønsket seg: noe helt nytt og annerledes. Den røde tråden i prosjektet er taktilitet, strukturer og harmoni.

Les mer her.

 

Monn i mediene

 

Monn har en tydelig stemme i den faglige debatten. Vi dokumenterer arbeidene våre grundig, holder foredrag og skriver regelmessig for publikasjonene Næingseiendom (ne.no), Eiendomsmegleren og Byggeindustrien (bygg.no). I tillegg har vi bidratt til artikler og reportasjer i bl.a. Bonytt og Aftenposten.

I 2021 har vi vært spesielt opptatt av fremtidens kontorarbeidsplasser og pandemiens konsekvenser for organisering av arbeidslivet. Noen av våre viktigste innlegg kan leses her:

Bærekraft: Interiørarkitektens fire dilemmaer

Ta fleksibiliteten til nye høyder

Lignende nyheter

Notis

Ramsøskar blir Monn

Velkommen til vår nye nettside og vårt nye navn. Selv om vi får et nytt navn og et nytt utseende, er vi fortsatt de samme engasjerte menneskene og dyktige fagfolkene. Sammen med deg skal vi fortsette å utvikle bærekraftige, nyskapende og inspirerende løsninger og opplevelser det blir snakket om, og som betyr noe ekstra for de som skal bruke dem.

Velkommen til vår nye nettside og vårt nye navn. Selv om vi får et nytt navn og et nytt utseende, er vi fortsatt de samme engasjerte menneskene og dyktige fagfolkene. Sammen med deg skal vi fortsette å utvikle bærekraftige, nyskapende og inspirerende løsninger og opplevelser det blir snakket om, og som betyr noe ekstra for de som skal bruke dem.