På innsiden av en verdensleder innen mat og bærekraft

Yaras misjon er både enkel og svært ambisiøs: Sørge for mat til verdens befolkning og verne om jordkloden på en ansvarlig måte. Med store oppgaver følger et stort ansvar, også for egne ansatte. Hovedkontoret i Oslo trengte en oppgradering og tilpasses en mer moderne måte å jobbe sammen på – tettere på naturen.
.

Natur

Møbler i brunt skinn bidrar til en lun atmosfære i de sosiale sonene.

Natur

Møbler i brunt skinn bidrar til en lun atmosfære i de sosiale sonene.

.

Fellesareal

Komfortable møbler og saccosekker innbyr til sosial aktivitet.

Fellesareal

Komfortable møbler og saccosekker innbyr til sosial aktivitet.

.

Luftig

Sorte detaljer i bord og stoler står i kontrast til det lyse gulvteppet.

Luftig

Sorte detaljer i bord og stoler står i kontrast til det lyse gulvteppet.

kontor+interiørdesign+yara

Det viktigste var god soneinndeling, funksjonelle arbeidsplasser og et nytt og nødvendig fellesområde. Lokalet er inspirert av biofilisk design som forutsetter rikelig bruk av organiske og levende elementer. Kontorlandskapet er nå delt inn i avskjermede soner ved hjelp av lave vegger bygget som plantekasser og fylt med grønn vegetasjon. Store vekster i loungen forsterker naturfølelsen. Plantestativer med integrert belysning er plassert i de ellers tomme korridorene.

Noen møterom og arbeidsplasser ble revet slik at det ble mulig å justere planløsningen og gi den bedre flyt. Arbeidsplassene ble trukket inn i lokalet, og det ble etablert en lounge langs glassfasaden. Det ble også bygget flere stillerom og cellekontorer.

Komfortable møbler og saccosekker innbyr til sosial aktivitet og skaper en vennlig atmosfære.

I kjøkken- og garderobeavdelingene er stilen løftet ved hjelp av maling og andre enklere midler.

Lignende prosjekter