Boligutvikling på boligkjøpernes premisser

Boligprosjekter planlegges lenge før de skal stå ferdige. De er basert på morgendagens kunder, og preferansene skifter raskt. Boligutviklerne begynner nå å innrette tilbudene sine etter nye markedsbehov.

Innlegg av Interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar. Tidligere publisert på Bygg.no.

Boligprosjekter planlegges lenge før de skal stå ferdige. De er myntet på morgendagens kunder, og preferansene skifter raskt. Boligutviklerne begynner nå å innrette tilbudene sine etter nye markedsbehov. Stikkordet er flere valgmuligheter.

 

stue+design+gronnegata+boligutvikling

Kompliserte tilvalgsprosesser er snart historie. Standardisering, volum og begrenset fleksibilitet var et rasjonelt produksjonsprinsipp så lenge leverandørkjedens behov var styrende, og kundene var prisgitt det som ble tilbudt i markedet. Å innfri individuelle kundeønsker var tidkrevende, kostbart for kunden og gjorde at veldig mange detaljerte beslutninger måtte tas på et svært tidlig stadium.

 

Fremtidens boligkunder krever mer. De ser på boligkjøpet som et veien-blir-til-mens-du-går-prosjekt og forventer boligutviklere som interesserer seg for boligdrømmen deres og forstår at de ikke er ute etter standardløsninger.

Det ideelle ville være å la alle kjøpere starte med blanke ark, men budsjetthensyn og hensynet til fremdrift gjør at en slik løsning er urealistisk for de fleste. Kundebehandlingen må derfor være individtilpasset og nærme seg skreddersøm uten egentlig å være det.

1. Boligkundene etterspør muligheter

Et av prosjektene vi for tiden arbeider med utmerker seg ved spesielt store medvirkningsmuligheter for boligkjøperne. Velger man en av de store boenhetene, kan man f.eks. selv bestemme om den skal være en femroms eller en treroms med hybel.

Dette åpner for spennende løsninger. En småbarnsfamilie som vil unngå å låne maksimalt, kan skaffe seg leieinntekter for hybelen når barna er små og ta hele arealet i bruk når plassbehovet øker. Alternativt kan to venner gå sammen om kjøp av leiligheten. På denne måten kan begge få råd til en bosituasjon som ellers ville være utenfor rekkevidde.

Men det stopper ikke der. Behovet for fleksibilitet er ivaretatt gjennom svært romslige fellesarealer med fleksibel innredning som kan leies til møtevirksomhet, barnebursdager, store selskaper og andre arrangementer. Gjesteleilighet finnes også. Tanken bak er at man ikke nødvendigvis må eie de kvadratmeterne man bare har bruk for en gang iblant; det holder lenge at de er tilgjengelige ved behov.

Se våre prosjekter innen boligutvikling her

2. Pakkeløsninger fjerner tilvalg

 

Boligkunder har varierende smak, og som alternativ til den tradisjonelle tilvalgsmenyen tilbys det stadig oftere stil- og konseptpakker til valg. Pakkene tilpasses forskjellige alders- og smakssegmenter og består typisk av fargepalett, materialer, gulv og produkter til kjøkken, bad og garderobe. Vi kan godt se på stilpakkene som standardiserte tilvalg: Kunden kan ikke velge fritt, men har mulighet for å skaffe seg et helthetlig og gjennomarbeidet design som samsvarer med egen smak og egen stil.

Slike løsninger effektiviserer tilvalgsprosessen, minimerer faren for feil (eksempelvis feil parkett) og sparer boligkundene for mange detaljerte beslutninger. Dersom boligutvikleren presenterer interiørkonsepter som treffer markedet eller målgruppen for det aktuelle prosjektet, vil tilvalgene elimineres, eventuelt reduseres til et minimum. Mange kunder vil oppfatte pakkene som skreddersøm god nok.

I et av prosjektene vi har arbeidet med tilbys tre ulike pakker:

 

* Konseptet Levende: et stramt og moderne uttrykk som mykes opp av en lun fargepalett og innslag av treverk.

* Konseptet Landlig: en stil som er klassisk og moderne på samme tid, som reflekterer det nordiske og gir en ren, kjølig og behagelig atmosfære.

* Konseptet Eksklusiv: et voksent og etablert uttrykk med en mørk grunntone som bidrar til å gi stilen et eksklusivt preg.

Se våre prosjekter innen boligutvikling her

3. En faglig hånd å holde i

 

En del boligkunder ber under visningen om å få kjøpe visningsleiligheten som den står – inklusive møbler, lamper og tekstiler. Årsakene til dette kan være mange: f.eks. mangel på tid eller god erfaring med å bruke fagfolk til å innrede. Eksempelet viser at det finnes et stort marked for tjenester som hjelper folk helt i mål og gir dem prikken over i’en når de flytter inn i ny bolig.

Begrepet tilvalgsløsning brukes som regel om faste installasjoner og bygningsmessige detaljer. Her er det snakk om løst inventar og hjelp til å skape et helhetlig preg i det nye hjemmet. Temaene kan være mange. Noen ganger skal det kjøpes mye nytt, men bestillingen kan også være å lage en god mix av nye og gamle møbler eller å videreutvikle den stilpakken kunden valgte da boligen ble kjøpt. Helhetlig og profesjonell belysning kommer høyt på listen, og det samme gjør utforming av uteareal /markterrasse og materialer til utemøbler.

Konklusjonen er entydig: Stadig flere boligutviklere ser at det lønner seg å følge kunden hele veien frem til nøkkelferdig resultat. Nyboligprosjektene endrer karakter, og premissene legges i økende grad av et marked som styres av en krevende kundemasse.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.

Les Nytt perspektiv på boligutvikling her

Lignende nyheter