Enkel guide til god kontorbelysning

Riktig kontorbelysning er avgjørende i alle omgivelser der folk skal trives og yte best mulig, ikke minst på kontoret der de fleste av oss tilbringer mye tid. Lys er viktigere enn du tror. Målet må være todelt: godt arbeidslys og riktig stemningsbelysning, alt i tråd med bruken av lokalet.

kontorbelysning 1

God lyssetting er vel så viktig på kontoret. Det er to hensyn å ta: lysmengden må være tilpasset formålet, for mye lys er like ille som for lite. Lyset må dessuten være av riktig type. Skarpt og sterkt lys i sosiale soner bidrar ikke akkurat til den gode samtalen rundt bordet. Dempet, stemningsskapende lys på steder hvor det trengs godt med arbeidslys fungerer også dårlig. For å si det enkelt: Vi må tenke på hvilken funksjon de forskjellige lyskildene skal ha.

Ved innredning av kontorer er det nødvendig å tenke flerbruk. Lokalene må være så fleksible at man lett kan endre bruksmåte og møblering uten at belysningen blir et problem.

 

kontorbelysning blomster
kontorbelysning kjøkken

«Hotellifisering» av kontoret

Den glidende overgangen mellom hoteller og næringslokaler er et spennende utviklingstrekk. Løsninger som hotellnæringen har prøvd ut med stor suksess, viser seg å fungere like godt på arbeidsplassene og adopteres i stadig større grad av kontorsektoren.

Det skyldes blant annet at kvadratmeterprisen i næringsbygg er så høy, spesielt i Oslo, og at arealeffektivitet og fleksibilitet veier tungt. I stedet for å ha en personalrestaurant som står tom store deler av døgnet og en møteromsavdeling med varierende belegg velger stadig flere å samle alle sosiale soner. På hotellene er overgangen mellom lobby, lounge, restaurant og konferanserom glidende. Ved å følge samme prinsipp i kontorlokalene får man maksimalt ut av tilgjengelig areal.

belysning hotell bristol

Still krav til møblering og belysning

 

Multifunksjonalitet forutsetter at stemningen i lokalet kan variere med bruken, og lysdimmere er sjeldent en god løsning alene. Hotellrestauranten er et godt eksempel: Frokosten skal gi gjestene en frisk start på dagen. I lunsjpausen skal de både spise og samhandle med andre. Middagen vil de nyte i en avslappet og langt mer dempet atmosfære. Dette krever ulike stemningsskifter i ett og samme lokale, og belysningseffekter som forsterker den ønskede atmosfæren er avgjørende.

kontorbelysning mer

På den moderne arbeidsplassen er situasjonen den samme: Personalrestauranten brukes til lunsjservering, men kanskje også til frokostmøter, opplærings- eller kundeaktiviteter, formelle middager og uformelle fester. Loungen ved resepsjonsområdet skal dekke behovene til gjester og ansatte som venter, har små møter, jobber eller tar seg en pust i bakken – med eller uten forfriskninger.

Når resepsjonsområde, møteromsavdeling og personalrestaurant ses under ett, vil arealet kunne utnyttes maksimalt. Ved riktig lyssetting kan atmosfæren tilpasses og lokalet soneinndeles. Dagslys, varierte lysløsninger, farget lys, spesielle lyseffekter osv. gir arbeidsplassen mange muligheter.

 

kontor lys naturlig

Lignende nyheter