Godt nytt år fra Monn

Tusen takk til alle kunder, leverandører, samarbeidspartnere, venner og følgere for et godt samarbeid i året som har gått. Vi legger et innholdsrikt år bak oss, og gleder oss til et nytt og spennende år med nye utfordringer og bekjentskaper.

Monn Interior Architects ønsker alle kunder og samarbeidspartnere et riktig godt nytt år!

2023 skriver seg inn i historien som nok et år preget av store endringer. Det betyr nye utfordringer, men også nye muligheter. Sett fra vår utkikkspost tror vi disse utviklingstrekkene vil følge oss inn i året som ligger ubrukt foran oss:

Kontormarkedet

 

Det er økt fokus på rehabilitering og transformasjon av kontorlokaler. Det betyr større vekt på bærekraft og gjenbruk, og i dette ligger det store muligheter. Vi kan gjerne si at bevaringsarkitekturen er i fremvekst.

Å knytte ny innredning til bygningens opprinnelse formidler historie og bygger identitet. Det setter lokalene i kontekst og viser at gårdeier er opptatt av å videreføre kvalitetsløsninger og godt håndverk. Gamle bygningselementer fungerer dessuten godt som arkitektoniske virkemidler. Når de fremheves, skaper de kontrasteffekter som gir kontorlokalet spenning og dynamikk. Rene estetiske hensyn taler også ofte for bevaring. Opprinnelig tegl, synlige ståldragere og synlige ventilasjonsrør bidrar eksempelvis til en røff estetikk som mange leietakere setter pris på. Her går altså gårdeiers og leietakers interesser hånd i hånd.

Boligutvikling: mer attraktive fellesarealer

 

 

I 2023 opplevde vi kraftig oppbremsing og stagnasjon i boligproduksjonen, og det er uvisst hvor lenge dette vil vare. Konkurransesituasjonen er dessuten endret, og et viktig grep for boligutviklerne er å gjøre egne prosjekter mer attraktive enn konkurrentenes. Legger vi til Arkitekturopprørets kritikk om at alt i dag ser tilnærmelsesvis likt ut, har vi nok et argument for at det er viktig å skille seg ut. Også her.

Det er banalt å si det, men vi opplever byggene fra innsiden. Det er der vi bor, lever og arbeider. I det offentlige ordskiftet sies det lite eller ingenting om innvendig bokvalitet, innvendig materialbruk eller interiørenes effekt på dem som bor i boligene eller jobber på kontorene. Det er på høy tid at vi begynner å snakke også om det som befinner seg bak fasadene.

Nyboligmarkedet har behov for varierte konsepter som omfatter absolutt alle sider av det enkelte prosjekt – fra fasade til innvendige løsninger.  Når fellesarealene behandles som en konseptuell forlengelse av boligkjøpernes fremtidige hjem, vil det i seg selv skape en variasjon som er som langt mer attraktiv enn de standardløsningene vi altfor ofte ser i dag.

Privatboliger: Folk ønsker løsninger som varer lenge

 

 

Strammere økonomi og økt interesse for bærekraft fører til at interessen for tidløse interiører vokser. Disse står seg over tid og reduserer behovet for utskifting og oppussing.

De tidløse interiørene er som regel klassiske i den forstand at linjer og former er enkle og rene. Stilen er gjerne lys og ikke altfor kontrastfylt; det er slike omgivelser de fleste av oss trives best i.  Vi snakker derfor gjerne om et nordisk uttrykk der naturinspirerte paletter og materialer dominerer.

Sist, men ikke minst: Det er enklest å skape et interiør som står seg lenge når man kan fremheve bygningsdetaljer, klassisk materialbruk eller solid håndverk.  Å spille på lag med arkitekturen er en god måte å videreføre det tidløse på.

 

Vi gleder oss til 2024 og ser frem til fortsatt godt samarbeid!

 

Vennlig hilsen

Monn Interior Architects

foto: Yvonne Wilhelmsen

Lignende nyheter