Godt nytt år til alle kunder, samarbeidspartnere og følgere

Vi står på terskelen til et nytt og spennende år, og det er grunn til å tro at også 2023 blir preget av endring. Hvis jeg skal mene noe om hva året kommer til å by på, vil jeg trekke frem tre punkter:

 

Boligutvikling: Fellesarealene blir viktigere

 

Boligutviklere opplever at markedet har snudd; renten har gått opp og salget av nye boliger har gått drastisk ned. Det betyr at prosjekter under arbeid om nødvendig må oppgraderes slik at de blir attraktive nok og skiller seg tilstrekkelig ut til å vekke markedets interesse.

Hos Monn har vi lenge samarbeidet tett med en rekke boligutviklere. Vi har erfart at forutsetningen for å lykkes er konsepter med tydelig identitet, som tar utgangspunkt i grundige analyser av målgruppene for det enkelte prosjekt.

Boligene må signalisere hvem de er ment for, og i den sammenheng er fellesarealene avgjørende. Det er her førsteinntrykket av prosjektet og boligene skapes, og fellesarealene må derfor holde samme nivå som selve leilighetene når det gjelder estetikk og materialvalg.  De må rett og slett betraktes som en forlengelse av boligene. Ved å arbeide planmessig med dette punktet kan boligutviklerne skaffe seg et markedsmessig forsprang på konkurrenter som presenterer enkle fellesarealer uten særlig variasjon fra prosjekt til prosjekt.

 

Kontorarbeidsplasser: suget etter samhandling

 

Arbeidsplassen er i dag der medarbeiderens PC befinner seg, ikke nødvendigvis der arbeidsgiveren har adresse.  Folk jobber nær sagt hvor som helst, og kontoret er for mange et møtested heller enn et arbeidssted. I kjølvannet av dette stilles det nye krav til kontorlokalene.

På mange arbeidsplasser består de sosiale sonene av kaffekroker og sofagrupper plassert nær kontorarbeidsplassene. De er planlagt for korte pauser, men med økt bruk av hjemmekontor er sonene i økende grad blitt støyete møtesoner. Behovet for samhandling kolliderer med behovet for å arbeide konsentrert.

Monn tror på en utvikling der arbeidsplasser og møte-/sosiale soner skilles helt fra hverandre og plasseres i forskjellige etasjer.  Det øker arealeffektiviteten og arbeidseffektiviteten der arbeidsplassene er, og det gir større frihet til å utvikle velfungerende og attraktive sosiale soner. Disse bør om mulig legges til første etasje og innredes etter mønster av fleksible hotell-lobbyer med restaurant, møterom i forskjellige stiler og størrelser og en livlig lobby med møbler av forskjellig høyde og type. Delvis avskjermede arbeidssoner for medarbeidere som bare er innom kontoret noen ganger i uken, må også på plass.  På denne måten får man en hel sosial etasje tilrettelagt for samhandling og tilpasset nye behov oppstått i kjølvannet av pandemien.

 

Hensynet til bærekraft blir styrende

 

Det er en kjensgjerning av vi som samfunn må forbruke mindre, gjenbruke mer og bli mer opptatt av sirkulær økonomi. Flere og flere kunder krever det, lovgivningen krever det, og vi bør alle som ansvarlige samfunnsborgere forlange det av oss selv.

Mange selskaper er opptatt av bærekraft og gjenbruk, men ikke alle aksepterer at det koster.  Det er fortsatt dyrere å reparere og gjenbruke møbler enn å kjøpe nytt. Det er også dyrere å demontere og gjenbruke innredningselementer enn å bygge nytt. Jeg tror vi vil få se en endring både i det offentlige og i privat næringsliv der man stiller krav til sine underleverandører og der det vokser frem større markeder for reparasjon, gjenbruk og sirkulær økonomi. Det er helt nødvendig om selskapene skal kunne delta fullt ut i det grønne skiftet.

I Monn er vi bevisst vår påvirkerrolle. Som interiørarkitekter er vi i posisjon til å dra utviklingen i riktig retning. Gjennom vårt yrke utarbeider vi konsepter, finner løsninger og spesifiserer produkter og materialer. Vi er også spesialister på rehabilitering. Vår oppgave er å få flere av våre oppdragsgivere til å erkjenne at god økonomi på kort sikt ikke alltid er det samme som god økonomi på lang sikt. Kostnader bør vurderes i et livsløpsperspektiv heller enn som isolerte innkjøpskostnader. I dag er det for lett å velge produkter utelukkende ut fra pris, uten hensyn til om de egner seg for den planlagte bruken.

Interiørarkitektenes påvirkerrolle vil bli tydeligere i tiden som kommer. Samfunnets behov for bærekraftige løsninger vil gi yrket vårt en helt ny dimensjon. Hos Monn er vi vårt ansvar bevisst.

 

På vegne av alle hos Monn ønsker jeg kunder, samarbeidspartnere og følgere et godt nytt år. Jeg håper 2023 blir preget av utvikling, spennende prosjekter og gode resultater.

 

Mvh.

Interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar, partner Monn Interior Architects

Lignende nyheter