Interiøret som strategisk virkemiddel

De ansatte er selskapets viktigste ressurs. Den som vil tiltrekke seg og beholde de beste medarbeiderne, må skape lagfølelse og stolthet over arbeidsplassen. Det krever tilrettelegging, og derfor er organisering og utforming av lokalene et viktig strategisk virkemiddel.

Tidligere publisert på Estate Nyheter.

 

Monn Interior Architects skaper rom som har både estetisk og kommersiell verdi, sier interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar hos Monn Interior Architects. Han er spesialist på utvikling av arbeidsplasser.

 

– Lokalene skal bidra på bunnlinjen. De skal reflektere selskapets strategi og være med på å sikre at strategien realiseres.

Arbeidsprosess i fire faser

Å skape slike lokaler krever dyp innsikt i kundens virksomhet, og Monns arbeidsmetodikk er utviklet med sikte på grundig kartlegging, understreker Ramsøskar.

– Vi starter med å beskrive behov og ambisjoner i tett samarbeid med kundens ledelse og brukergruppe. Skal det være free seating? Bør avdelinger samhandle bedre? Monn legger til rette for varierte arbeidsprosesser i et fysisk arbeidsmiljø som fungerer sømløst i hverdagen.

 

I neste fase overføres data fra behovsanalysen til et konsept som blir den røde tråden i interiøret.  Det viktige er å synliggjøre bedriftens identitet. Lokalene skal visualisere det virksomheten står for.

– Vi legger vekt på bærekraftige løsninger, gjenbruk og ansvarlig forbruk. All erfaring viser at et riktig utformet interiør skaper stolthet og tiltrekker seg medarbeidere. Målet er at kunden vår skal oppfattes som en attraktiv arbeidsgiver.

 

Lokaler som skiller seg ut

 

Detaljene i prosjektet utvikles, og materialer og produkter beskrives i fase tre. Fordi de fleste selskaper er i konstant endring, anbefaler Monn fleksible løsninger som kan justeres når nye behov melder seg. Spesialdesignete innredningselementer som får lokalene til å skille seg ut, er også en av Ramsøskars spesialiteter.

 

– I siste fase følger vi prosjektet helt i mål. Monn deltar i byggemøter og sikrer at resultatet blir som forventet, avslutter Trond Ramsøskar.

 

Den viktigste ressursen er de ansatte. Selskapets strategi må overføres ikke bare til handling, men også til de fysiske omgivelsene. Du behøver lokaler som får frem det beste i folk. Her er Monn den rette samarbeidspartneren.

 

Tidligere publisert på Estate Nyheter, les hele saken på siden deres her.

Lignende nyheter