7. Sosial sone/spillrom

I tilknytning til de ordinære sosiale sonene er det fornuftig å innrede et aktivitetsområde med f.eks. bordtennis, shuffleboard, spillmaskiner osv. Spesielt yngre medarbeidere vil sette pris på at arbeidsplassen tilrettelegger for after-work-aktiviteter som sett fra arbeidsgivers synspunkt bidrar til relasjonsbygging og utvikling av bedriftskultur. Kombinasjonen av sosial sone og aktivitetsrom gjør det mulig å knytte en mørk sone til et område med dagslys.

Konklusjon

De mørke sonene er som regel rimelige kvadratmeter å leie. Utnyttelsen er ofte dårlig; arealet blir enten stående tomt eller i beste fall brukt til lager.

Legger man en tradisjonell leietakerspek til grunn, blir mørke soner døde soner. Dette taper begge parter på, både gårdeieren som sitter med objektet og leietakerne som ikke får aktivisert alt areal. Når hele lokalet, inkludert de mørke sonene, planlegges godt, får man ikke bare rimelige lokaler, men også nye og mer spennende måter å bruke kontoret på.