Monn for Eiendomsspar

Monn er engasjert av Eiendomsspar for å utforme prospektplaner for Hoffsveien 4 på Skøyen.

Monn for Eiendomsspar Monn for Eiendomsspar

Hoffsveien 4 på Skøyen er et moderne kontorbygg kledd  med hvit marmorstein og glassfasader. Monn er nå engasjert av gårdeier for å utforme prospektplaner for flere av etasjene.

Oppdraget går ut på å tegne løsninger som gjør det mulig for gårdeiere å synliggjøre lokalenes potensial for mulige leietagere. Gjennom et tett og godt samarbeid med gårdeier og potensielle leietagere har dette resultert i flere konkrete leiekontrakter.

Lignende nyheter