Monn for Kirkens Nødhjelp og Bibelselskapet

I Bernhard Getz gate 3 skal Monn sammen med eierne, Kirkens Nødhjelp og Bibelselskapet, skape en moderne arbeidsplass der de to organisasjonenes visjon og verdier speiles i lokalene.

 

Prosjektet er basert på gjenbruk av eksisterende byggematerialer og løst inventar. Disse elementene skal kombineres med tidløse, solide materialer som tåler mye bruk og som kan gå videre inn i den sirkulære verdikjeden.

Målet er å skape en attraktiv ramme rundt de ansattes arbeidsdag. Naturlige farger og materialer skal brukes på en leken måte slik at interiøret i sum blir utadvendt og intuitivt. De nye lokalene skal sikre god arbeidsflyt og muligheter for konsentrasjon så vel som samhandling. Økt kommunikasjon med omverdenen er også en uttalt ambisjon.

Bygget består av åtte etasjer samt underetasje. Det totale arealet er på ca. 7000 kvm. brutto fordelt på to fløyer.

Den første fløyen skal stå ferdig i februar 2023 – den andre i februar 2024.

Lignende nyheter