Nordre Jarlsberg Brygge: Litt feriefølelse hele året

Like ved sjøkanten i Sande i Vestfold, på industriområdet til tidligere Sande Paper Mill, utvikler Schage Eiendom Nordre Jarlsberg Brygge. Monn skal sørge for at planløsninger og innredning gir best mulig bokvalitet og brukervennlighet.

Ferdig utbygget vil det nye boligområdet omfatte ca.1200 boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og fritidsboliger. Båthavn, egen strand og grundig planlagte uteområder inngår også i det omfattende prosjektet.

I øyeblikket prosjekteres byggetrinnet Bølgetoppen, som skal bestå av 98 leiligheter fordelt på fire bygg.

Schage Eiendom er kjent for kvalitet, brukervennlighet og estetiske uttrykk som står seg gjennom flere generasjoner. Monn er engasjert for å bidra til at Bølgetoppen innfrir disse kravene på alle punkter.

Oppdragsgiver har etablert en prosjektorganisasjon der alle kompetanser er involvert helt fra starten av. Perspektivene kan dermed samkjøres og arbeidsprosessen effektiviseres. Grundige analyser sikrer at prosjektet treffer markedet og er tilpasset Bølgetoppens målgrupper ned til minste detalj.

I tett samarbeid med Delta arkitekter og Schage Eiendom skal Monn sørge for planløsninger og innredning som gir best mulig bokvalitet og brukervennlighet. Vi skal dessuten utvikle et helhetlig konsept for fellesarealer og leiligheter som inkluderer bl.a. overflater, materialer og farger. Når det gjelder leilighetene, skal vi beskrive både standardleveranser og mer påkostede kvalitetsleveranser til valg for den som ønsker det. Salgstegninger og innspill til 3D-illustrasjoner inngår også i oppdraget vårt.

Lignende nyheter