På innsiden av fremtidens kjøpesenter

Grunnprinsippet for kjøpesenterutvikling er i dag å tilby kvaliteter som er utenfor netthandelens rekkevidde. På den måten styrker den tradisjonelle handelen sin konkurranseposisjon.
.

Trekantformer

Trekantformer er gjennomgående både utvendig og innvendig

Trekantformer

Trekantformer er gjennomgående både utvendig og innvendig

.

Skilting

Tydelig merking gjør det enkelt å finne frem

Skilting

Tydelig merking gjør det enkelt å finne frem

Triaden i Lørenskog, som ble etablert i 1988, er rehabilitert og utvidet med 12 500 kvadratmeter. Senteret disponerer nå totalt 43 500 kvadratmeter, og målet var å skape en shoppingdestinasjon med attraktive møteplasser, ikke bare et vanlig kjøpesenter.

Vårt oppdrag var å skape fellesarealer som gjør det mulig for oppdragsgiver å realisere de høye ambisjonene.  Designkonseptet visualiserer senterets navn, Triaden. Trekantformene i den utvendige bygningsarkitekturen reflekteres innvendig i soneinndeling, himlingsplater, løse møbler, fast inventar og belysningselementer. Senteret har vi utviklet i tett samarbeid med designansvarlig Sissel Berdal Haga Thon i Olav Thon Gruppen

I tett samarbeid med designansvarlig Sissel Berdal Haga Thon i Olav Thon Gruppen har vi hatt ansvar for alt fra arealdisponering til design av faste og løse interiørløsninger. Oppdragsgivers designmanual la føringer når det gjelder fargebruk, og signalfarger var en forutsetning. Gult, rosa og oransje utgjør i overført betydning en triade som dermed viderefører konseptet. Fargene dominerer hver sin sone i senteret; dette for at det skal være enkelt for kundene å orientere seg. Himling, butikkfasader og søyler er sorte, og kontrasteffekten fremkaller følelsen av å se inn i opplyste butikker fra en mørk handlegate.

Både sklien, utstrakt bruk av grønne vekster og møteplasser med plassbygde sittebenker konstruert av flis og tre gir rike sanseopplevelser og oppfordrer til lek og avslapping.

Triaden utmerker seg ved det vi kan kalle opplevelsesarkitektur, bærekraftig materialbruk og et gjennomført konsept tilpasset senterets hovedmålgruppe, familier.

Lignende prosjekter