På innsiden av Monns kreative sfære

Nye måter å arbeide på, digitalisering og endringer i ansattes forventninger påvirker vår fysiske arbeidsplass. Det som fungerer i dag, fungerer kanskje ikke i morgen. Som et av Norges ledende interiørarktitektkontor er denne viktige innsikten helt avgjørende når vi utvikler fremtidens kontorer. I praksis betyr dette organiske arbeidsmiljøer uten altfor stramme oppsett. Denne helhetlige tenkningen reflekteres også i designet og utviklingen av våre egne lokaler.
.

Skreddersøm

Grovvevde tekstiler forsterker den valgte stilen.

Skreddersøm

Grovvevde tekstiler forsterker den valgte stilen.

.

Stål

Benkeplater i ubehandlet stål bidrar til et røft uttrykk.

Stål

Benkeplater i ubehandlet stål bidrar til et røft uttrykk.

.

Tekstur

Tekstilkledde paneler har gode akustiske egenskaper.

Tekstur

Tekstilkledde paneler har gode akustiske egenskaper.

.

Spesialdesign

Spesialdesignede plantekasser og skillevegger i sort stål deler landskapet inn i soner.

Spesialdesign

Spesialdesignede plantekasser og skillevegger i sort stål deler landskapet inn i soner.

Lokalet er bygget opp rundt fire glassbokser. To av disse er materiell- og workshop-rom. Materialene er sentrale i våre arbeidsprosesser og brukes aktivt i kundemøter. De to siste glassboksene er luftige og gode møterom der medarbeiderne har møter med kunder gjennom de ulike fasene i oppdraget. Alle glassboksene har lette gardiner. Rommene kan være åpne, og de kan lukkes helt eller delvis. I tillegg til disse møterommene finnes det også stillerom. I tilknytning til arbeidsplassene er det montert høye oppbevaringsmøbler som også kan fungere som ståbord. Dette gir mulighet for bedre samarbeid, varierte arbeidsstillinger og flyt i prosjektet.

Møblene i lokalet er spesialdesignede, og målet er å gjøre det store fellesarealet til en levende og multifunksjonell lounge. Her finnes også store bord og en bred kjøkkenøy som inviterer til sosialt samvær.

God interiørarkitektur handler om å skape opplevelser og utløse følelser. Det handler ikke om dekorasjon.

Våre interiørarkitekter har bærbare maskiner som kobles til store skjermer på pultene. Dette gjør at de kan bevege seg rundt avhengig av hvordan det enkelte prosjekt er organisert.

Lignende prosjekter