Ramsøskar blir Monn

Ramsøskar Interiørarkitekter skifter navn og går samtidig inn i en ny fase.

Tidligere publisert på ne.no. Ramsøskar Interiørarkitekter skifter navn og går samtidig inn i en ny fase.

– Det føles ikke lenger riktig at selskapet bærer mitt navn. Vi er blant de største i vår bransje, og merkevaren går langt ut over meg og mitt. Bedriften har mer enn 20 dyktige medarbeidere som samarbeider tett med kundene. Det er disse kundene kjenner og forholder seg til, sier Trond Ramsøskar eier av Monn, om årsaken til navnendringen.

Det nye selskapsnavnet tar utgangspunkt i substantivet monn, det vil si noe som tilfører verdi. Navnet forteller hvorfor selskapet er til, samtidig som det løsriver virksomheten fra opphavsmannen og favner alle medarbeiderne. Målet er også at profilen skal bli tydeligere.

– Interiørarkitektkompetansen omfatter mye mer enn teknisk kunnskap, og vi signaliserer nå økt vektlegging av konsepter og konseptutvikling. Interiørarkitekturen er god når den skaper opplevelser og utløser følelser. Denne dimensjonen har lenge ligget til grunn for arbeidet vårt og skal heretter synliggjøres bedre, påpeker han.

Det er bare gjennom kreative prosesser av høy kvalitet at Ramsøskar og gjengen sammen med kundene kan skape resultater som legges merke til.

Skal ha en friere rolle

Hans egen stilling endres ikke. Ramsøskar forblir partner, men ser frem til å få en friere rolle i det offentlige rom når selskapet ikke lenger assosieres så sterkt med hans person.

– Min utadrettede virksomhet fortsetter som før. Jeg kommer til å skrive, holde foredrag, debattere og delta på relevante møteplasser. Det er på den måten vi driver faget vårt fremover, avslutter han.

Det er Kind som har bistått Monn i navnprosessen.

Lignende nyheter

Notis

Ramsøskar blir Monn

Velkommen til vår nye nettside og vårt nye navn. Selv om vi får et nytt navn og et nytt utseende, er vi fortsatt de samme engasjerte menneskene og dyktige fagfolkene. Sammen med deg skal vi fortsette å utvikle bærekraftige, nyskapende og inspirerende løsninger og opplevelser det blir snakket om, og som betyr noe ekstra for de som skal bruke dem.

Velkommen til vår nye nettside og vårt nye navn. Selv om vi får et nytt navn og et nytt utseende, er vi fortsatt de samme engasjerte menneskene og dyktige fagfolkene. Sammen med deg skal vi fortsette å utvikle bærekraftige, nyskapende og inspirerende løsninger og opplevelser det blir snakket om, og som betyr noe ekstra for de som skal bruke dem.