Vellykket transformasjon av næringseiendom

Gårdeiere som går løs på store rehabiliteringsprosjekter, ønsker seg areal- og kostnadseffektive løsninger med lang holdbarhet. Interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar i Monn Interior Architects mener det er snakk om tre suksessfaktorer.

Intervjuet er tidligere publisert på Estate.no

Maksimal fleksibilitet

Dagens kunnskap om arbeidslivet har begrenset verdi når det gjelder å spå om fremtiden. Der vi organiserte for varierende grad av stabilitet organiserer vi nå for løpende endring.

– Fleksibilitet er derfor et hovedmål i alle prosjekter. Tett kontakt med gårdeiere og leietakere gjennom mange år har gitt oss dyp innsikt i hva som kreves for å tilpasse lokalene til en hverdag som stadig forandrer seg. Det er sluttbrukerne vi innreder for, og brukerkompetansen gir oss derfor en sentral rolle i prosjektorganisasjonen.

Bærekraft og sirkulærøkonomi

Å renovere kontorarbeidsplasser er altfor ofte ensbetydende med å strippe lokalet. Sløsingen er åpenbar, mener Trond Ramsøskar i Monn Interiørarkitekter.

– Helhetlig design betyr ikke at alt må være nytt. Kostnader må vurderes i et livsløpsperspektiv, og god økonomi på kort sikter ikke det samme som god økonomi på lang sikt.

Det bør utvikles en miljøstrategi for det enkelte prosjekt. Systematisk arbeid gjør det mulig å gjenbruke vakre bygningsdetaljer, godt håndverk og enkeltelementer i interiøret som fortjener å bli med videre.

– Interiørarkitektene blir gode støttespillere for eiendomsbransjen når EUs taksonomi trer i kraft og gir virksomhetene helt nye rammebetingelser for arbeidet med bærekraft, forklarer Ramsøskar.

Delingsøkonomi

 

De fleste coworking-konsepter bygger på delingsøkonomi og er eksempler til etterfølgelse. Poenget er et tjenestetilbud som gjør at leietakerne slipper ansvaret for administrasjon og alminnelige driftstjenester.

 

– Min visjon er lokaler som er utstyrt på en slik måte at brukerne kan flytte inn medbringende lite annet enn egne PC’er. Felles møteromsetasje, personalrestaurant, resepsjon og lobby, treningsfasiliteter osv. gjør hverdagen enklere for alle parter. Fordelene er store både økonomisk, praktisk og miljømessig, avslutter Trond Ramsøskar.

Lignende nyheter