På innsiden av et trygt hjem borte fra hjemmet

Mange eldre velger å bo på sykehjem fordi de mener det vil være tryggere enn å bo hjemme. Trivsel, felleskap og tilknytning til lokalsamfunnet er spesielt viktig i denne typen prosjekter. Å designe og bygge slike hjem bærer også et stort ansvar. Ikke bare på grunn av de praktiske hensynene, men fordi dette er et sted hvor de som bor der skal kalle hjem.
.

Lysspill

Utstrakt bruk av gyllent treverk

Lysspill

Utstrakt bruk av gyllent treverk

.

Lunt

Varme farger forsterker soneinndelingen

Lunt

Varme farger forsterker soneinndelingen

.

Himmel

Blå hviletapet i det livssynsnøytrale seremonirommet

Himmel

Blå hviletapet i det livssynsnøytrale seremonirommet

Resepsjons- og fellesarealet er endret for bedre flyt og plassutnyttelse. Lokalet brukes til fellessamlinger og aktiviteter for beboerne. Ny soneinndeling, forsterket ved hjelp av varme farger, gjør det mulig å dekke flere behov enn før.

 

Interiøret hadde tidligere et dominerende institusjonspreg. En ny, frodig palett samt utstrakt bruk av gyllent treverk og planter, skaper en livlig og lun stemning. Variert bruk av lyskilder og lyseffekter i tillegg til de eksisterende bidrar til en hjemmekoselig atmosfære.

Det er etablert en liten, hyggelig kafé som inviterer nærmiljøet inn i sykehjemmet. Kafeen vil også bidra til økt aktivitet og sosialisering, til glede og nytte for alle ansatte, beboere og besøkende.

Trivsel, fellesskap og tilknytning til lokalsamfunnet er spesielt viktig i denne typen prosjekter

Seremonirommet i underetasjen var pregløst og lite stemningsfullt. De nye overflatene er lune og gir en dempet, sakral stemning. Frontveggen med det blå tapetet gir blikket noe å hvile på. Rommet er livssynsnøytralt og ivaretar hensynet til alle trosretninger. Varierende symbolikk kan hentes frem, avhengig av den enkelte anledning. Utenfor seremonirommet er det laget en hyggelig ventesone. I mangel av dagslys er det montert en lysinstallasjon på endeveggen. Denne skaper en illusjon av sollys som kommer inn mellom spaltene i treet, og dette bidrar til en mindre lukket følelse.

Lignende prosjekter