Næringsmeglernes påvirkningskraft

Vi har et felles ansvar for at både kontorarbeidsplasser og andre næringslokaler utvikles i mer bærekraftig retning. Vi må dra i forbruksbremsen og bli kvitt bruk-og-kast-mentaliteten. Spørsmålet er om vi er på rett vei.

kontorbelysning 1

Tidligere publisert i Eiendomsmegleren, av Interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar.

Næringsmeglerne er viktige rådgivere når eiendom omsettes og leiekontrakter inngås. De er faglige støttespillere for oppdragsgiverne; ikke minst er de i en nøkkelposisjon når leietakers kravspesifikasjon skal utarbeides.

Paradokset

Tradisjonelt har hensynet til leietakers selskapsprofil og ønske om at alt skal være nytt ved innflytting trumfet gjenbruk av lokaler og inventar.  Dette har blitt forsterket av et leverandørstyrt marked for kontormøbler der store aktører med et bredt utvalg har levert komplette løsninger. Det er dessverre også et faktum at gjenbruk eller omtrekk og fornyelse av eksisterende møbler har vært dyrere enn nyanskaffelser.

Når det gjelder fast inventar, ser vi det samme: fullt brukbare systemvegger kasseres fordi leietagerne ønsker moderne profilløse glassvegger. Det er selvsagt en utfordring at nye vegger tilfredsstiller andre desibelkrav enn gamle, men kanskje er det på tide å bli litt mer   pragmatisk. I dag er strippes fullt brukbare lokaler med fullt brukbart fast inventar. Resultatet er unødvendig omfattende prosjekter, lang byggeperiode, høye kostnader og mye avfall.

Man skulle tro at alt dette ville endre seg i takt med at temaet bærekraft løftes oppover på agendaen. Så har dessverre ikke skjedd, og vi står i en paradoksal situasjon der arbeidet med bærekraft og arbeidet med gjenbruk til en viss grad blir motsetninger. Ambisjonene er så høye at de utløser rehabiliteringsprosesser som genererer enorme mengder avfall.

 

Målet om perfeksjon er ofte lite bærekraftig.  Den unge, franske møbelbedriften TIPTOE illustrerer dette på sin hjemmeside hvor det hevdes at vi i Europa og USA kasserer 20 millioner tonn møbler hvert år.  Slik kan det ikke fortsette.

Qualified+Professionals+blomster

Som rådgivere har næringsmeglerne enorm påvirkningskraft.  Etter mitt syn bør de i større grad anbefale objekter som ikke oppfyller alle krav i den ideelle kravspesifikasjonen. De bør f.eks. mane til økt fokus på gjenbruk.  Er det nødvendig å strippe hele lokalet? Kan flere av de innvendige vegger beholdes? Bør vi ikke unngå ombyggingskostnader som skyter i været når leiekontraktene blir stadig kortere?

Selv tror jeg at både næringslivet og samfunnet vinner på å gå skrittvis frem i stedet for å gjøre rent bord. Jeg foreslår derfor en mer pragmatisk måte å jobbe med bærekraft på.

 

 

Alternativ tilnærmingsmåte

Utgangspunktet er alltid det samme: Alle ønsker seg moderne lokaler som signaliserer til kunder og medarbeidere at virksomheten blomstrer og utvikler seg. Dette er det mulig å oppnå uten total rehabilitering. Her er måten å gjøre det på:

Det moderne uttrykket kan skapes ved hjelp av overflateoppussing: Veggene males i nye, tidsmessige farger, strie fjernes og tepper og tekstiler skiftes ut. Strukturen i lokalet beholdes så langt det lar seg gjøre, og det rives ikke mer enn nødvendig. Jeg har mange eksempler på at slike enkle tiltak får lokalet til å fremstå som nytt.

Når dette er på plass, anbefaler jeg noen få omfattende grep. Det er fornuftig å legge penger og krefter i de områdene der gjester mottas og der bedriften formidler sin identitet. Ny resepsjon og lobby kombinert med ny møteromsavdeling vil gi god effekt.  Man kan f.eks. innrede lobbyen som et stort, åpent samlingssted for ansatte og gjester – gjerne med en tribune til bruk ved foredrag, presentasjoner for kunder eller møter for ansatte. Et slikt tiltak vil virke miljøskapende og bidra til at kundene føler seg velkomne og medarbeiderne knyttes til egen arbeidsplass.

 

Noen vil kanskje mene at man på denne måte prioriterer gjester fremfor egne ansatte. Jeg tror engstelsen er ubegrunnet. De fleste medarbeidere etterspør en god kontorpult og tiltak som styrker arbeidsmiljøet, ikke nødvendigvis den aller siste og mest fancy løsningen som er å få i markedet.

Konklusjon

Full stripping av lokalet er dyrt, arbeidskrevende og ofte unødvendig. Ved å velge overflatebehandling oppnår man lavere kostnader, kortere byggetid, mindre avfall, økt gjenbruk av alle typer elementer, målrettet fornyelse, merverdi for pengene – og ikke minst lavere husleie. Holdningen til samfunnsansvar og bærekraft påvirker omdømmet. Å satse på gjenbruk er rett og slett en vinn-vinn- løsning både for næringsmeglerne og oppdragsgiverne deres.

Lignende nyheter