Slik får du en ryddig bod

Boden og garasjen fremkaller dårlig samvittighet hos mange. Vi ønsker oss orden og oversikt, men det som møter oss er gjerne det motsatte: Vi finner ikke det vi tror vi har tatt vare på. Lyder det kjent?

Tidligere publisert i Eiendomsmegleren, av interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar.

Boden og garasjen fremkaller dårlig samvittighet hos mange. Vi ønsker oss orden og oversikt, men det som møter oss er gjerne det motsatte: Vi finner ikke det vi tror vi har tatt vare på. Lyder det kjent?

Problemet er sammensatt. I nye leiligheter er boarealet maksimert på bekostning av lagringsplassen. I eldre boliger er det ofte bedre oppbevaringsmuligheter, og med det reduseres behovet for å holde det ryddig.  Vanskeligst er det når man flytter fra hus til leilighet og må omstille seg fra å ha loft og kjeller til kun å disponere noen få kvadratmeter bodplass.

Selv om vårens loppemarkeder er historie, befinner vi oss fremdeles i høysesongen for rydding. Nye muligheter for å kvitte seg med lopper kommer til høsten.  Det er derfor tid for eiendomsmeglerens rydderåd. Disse er spesielt nyttige for den som flytter fra stor til liten bolig, men også for den som av ulike årsaker må ta et skippertak.

1. Start med sortering

Mange mener de har behov for større lagringsplass når det de egentlig trenger er bedre organisering.  Første trinn er derfor en kritisk gjennomgang med utgangspunkt i to enkle spørsmål: Hva hører naturlig hjemme i boden? Har du bruk for alt du har plassert der?

Selv pleier jeg å operere med tre kategorier: Ting som er i jevnlig bruk, beholdes. Kurante ting som ingen har tatt frem på tre år bør gis bort, sendes til gjenbruksstasjonen eller loppemarkedet. Ødelagte eller ubrukbare ting som en gang var fine, men som ingen kan ha nytte av, defineres som søppel. Og husk at når du plasserer en gjenstand i denne kategorien, kan andre ha gjort det for lenge siden. Kanskje er det bare å innse at du aldri vil få reparert den gamle kommoden eller fikset den defekte lampen?

Denne sorteringsøvelsen skaper alene mer levelige forhold. En større opprydding i min egen loftsbod førte f.eks. til at ni kasser ble til to.  Mange fine ting ble gitt bort til det lokale korpsets loppemarked.

2. Velg riktig oppbevaringsløsning

Det er viktig å beholde oversikten. Jeg anbefaler gjennomsiktige plastkasser som merkes tydelig. Finn din egen måte å kategorisere på: julepynt, arvet nips, gamle klær, minner fra barnas oppvekst osv. Størrelsen på kassen bør tilpasses innholdet, hvis ikke mister du fort kontrollen. Skruer, spiker og annet småtteri må selvsagt lagres i små bokser, som igjen plasseres i store. Da blir det enkelt å finne tilbake til gjenstandene når du skal bruke dem. Leker, porselen og lignende kan legges i større kasser.

Er du lite glad i å rydde, kan sortering i store transparente plastkasser være nok. Sett av et par tomme esker og merk dem «loppemarked». På den måten kan du fortløpende sortere ut det du ikke trenger.

3. Utnytt hver centimeter

Dersom du samler det som skal lagres i logiske kategorier og gir disse hver sin faste plass, er du kommet langt. Da vet du hvor du finner verktøy, utstyr til ski- og sykkelturer, bilrekvisita, vaskemidler osv. Det du bruker oftest må stå i brystningshøyde. Plasserer du skruer og boremaskin nede ved gulvet, vil du fort bli lei, og dermed er systemet raskt utdatert.

Jeg anbefaler å sette opp så mange hyller som mulig og å utnytte hele høyden fra gulv til tak. Av hensyn til oversikten må hyllene ikke være for dype¸ forsøk gjerne med 30–40 cm.  Det du bruker sjelden, f.eks. juletrepynt, hører hjemme øverst.

Husk at også veggene kan brukes til oppbevaring. Det gjelder spesielt ved lagring i garasje. Montér så mange knagger og kroker som mulig. Både sykler, bildekk, sekker og ski kan henges opp.  Leker ol. bør plasseres i barnehøyde slik at de små kan finne dem og rydde dem tilbake selv.

4. Unngå at det sklir ut

Skippertak er en metode som har sine klare begrensinger. Har du først fått orden, må du holde det ryddig over tid.  Boden må ikke bli et roterom eller mellomlagringsplass for gjenstander du ikke vet hva du skal gjøre med. Kjøper du for eksempel en ny kaffemaskin, må du med en gang ta stilling til hva som skal skje med den gamle. Den bør ikke ende i boden. Lær deg å prioritere og unngå at boden blir et sted der du stuer bort ting.

5. Det som ikke hører hjemme i boden eller garasjen

Husk at det finnes mange smarte oppbevaringsløsninger også utenfor boden og garasjen. Bruk noen av disse til å skaffe deg mer lagringsplass:

 

Les hele innlegget her.

Lignende nyheter