Få maksimalt ut av den åpne løsningen

I nyboligmarkedet tilbys det i dag nesten utelukkende åpne kjøkkenløsninger. Disse er arealeffektive og fungerer godt sosialt, men de byr samtidig på utfordringer. Grundig planlegging er nødvendig.

Tidligere publisert i Eiendomsmegleren, av Trond Ramsøskar.

I åpne løsninger blander man to soner som stiller vidt forskjellige krav. Kjøkkenet er en arbeidsplass og tilhører den aktive delen av boligen. Stuen er et sted for ro og avslapping, altså en passiv sone. Kunsten er å minimalisere ulempene ved denne blandingen og å forene sonene på en sømløs måte. Det gjelder både estetikk og plassering av funksjoner.  Et hovedmål er å unngå at rotete synsinntrykk og støy fra kjøkkenet forringer stuedelen og skaper spenninger og stress i hverdagen.

Gjennomtenkt møbleringsplan

Møbler beregnet til sosialt samvær, f.eks. spisebord eller sofagruppe, hører hjemme nærmest kjøkkendelen. Det skyldes ikke bare at det er praktisk, men også hensynet til lyd og aktivitet. Det blir da mulig å dekke behovet for ro og fordypelse ved å lage en lesekrok eller et hjemmekontor så langt unna kjøkkenet som mulig. Ingen samhandler med andre hele tiden.

Lyden lar seg vanskelig fjerne helt, men visuelle romskiller som f.eks. bokhyller eller plantevegger demper forstyrrelser fra kjøkkenet. Å ha hjemmekontor ved spisebordet har sine klare begrensninger når arbeidet krever konsentrasjon.

I kjøkkendelen er hovedproblemet innsyn til arbeidsbenk og oppvask, gjerne kombinert med begrenset lagringsplass. Det lar seg ikke gjøre å skjule en uryddig kjøkkenbenk ved å lukke døren bak seg, og overfylte skap utløser visuell støy straks de åpnes.

Det enkle rådet her er rett og slett å sørge for nok oppbevaringsplass.  Noen demper kjøkkenpreget ved å velge pene kjøkkenvegger uten overskap. Det fører til mangel på lagringsmuligheter som raskt vil resultere i at flere gjenstander blir stående fremme på benken.

Kjøkkenskap til taket er én vanlig løsning, overskap som går helt ned til benken en annen. Ekstra dype benkeskap kan også redusere rotet. Et godt tips er å skille mellom det man trenger til hverdags og det man bruker sjelden.   Den som kun baker en gang iblant, behøver f.eks. ikke mixmaster i umiddelbar nærhet. Skal det lykkes å gjøre det åpne kjøkkenet til en del av stuen, bør mest mulig flyttes til en bod, et skap utenfor kjøkkenet eller et lagringsrom.

Relativt nytt på markedet er benkeventilatorer. Disse er effektive og bidrar mye til å viske ut skillet mellom kjøkken og stue.

Estetikk og stil

En leilighet med åpen løsning oppleves som ett rom og må behandles deretter. Uttrykket må være enhetlig og overgangene sømløse. Det betyr at farger og materialer må stemme overens i de to delene av rommet. En mørk kjøkkeninnredning bør f.eks. speiles av møblene i stuen, gjerne i form av mørke bord og mørke oppbevaringsmøbler.

Det er fornuftig å velge en kjøkkeninnredning som har stuepreg. Mørke benkeskap kombinert med litt lysere overskap skaper naturlig variasjon, og jeg anbefaler dessuten å legge litt penger i benkeplaten. Det bidrar adskillig til en harmonisk overgang mellom stue og kjøkken.

Et stort innglasset bilde med blikkfangeffekt gir i seg selv stueatmosfære på kjøkkenet. Våtromsmaling mellom over- og underskap har samme effekt. Det er smart å unngå fliser siden disse fremhever kjøkkenet heller enn å dempe det.

Belysning avgjørende

Vi må alltid skille mellom direkte og indirekte belysning.  Direkte lys får vi når lyskilden, for eksempel en leselampe, lyser rett på en flate eller et objekt. Indirekte lys er lys som reflekteres, som regel fra en vegg eller et tak.

Kravene til de to delene av rommet er forskjellige også på dette punktet. I kjøkkendelen trengs mye og godt arbeidslys, dvs. direkte belysning, helst rett over kjøkkenbenken. Pendellamper over kjøkkenøya forsterker stuefølelsen, og det samme gjør vegglamper.

I den andre delen av rommet er dempet, indirekte belysning ønskelig, for det er denne som skaper hyggestemning.  Arbeidslyset i kjøkkendelen passer derfor dårlig når matlaging og rydding er avsluttet, og man skal slappe av. Det er smart å montere dimmer både på taklyset og benkebelysningen slik at lyset kan slås av eller dempes når kjøkkenet ikke er i bruk.

Konklusjon

Åpne løsninger kan fungere godt eller mindre godt. Mye avhenger av om innredningen er gjennomtenkt. God veiledning er derfor nødvendig, spesielt når kunden kjøper bolig på prospekt og kan velge mellom ulike stilpakker eller gjøre individuelle tilvalg. Jeg har tidligere skrevet at eiendomsmeglerne med sin spesialkompetanse har som oppgave å selge muligheter. Det gjelder ikke minst på dette området.

Lignende nyheter