Hvordan få mest mulig ut av boden?

Dagens nye boliger er kompakte. Vi vil ha mest mulig ut av hver eneste kvadratmeter, og arealet må derfor utnyttes så godt som mulig. Bod- og lagringskapasiteten er gjerne begrenset, og det betyr at vi må tenke smart når vi tar boden i bruk.

Tidligere publisert i Thon Eiendom, av Interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar.

Dagens nye boliger er kompakte. Vi vil ha mest mulig ut av hver eneste kvadratmeter, og arealet må derfor utnyttes så godt som mulig. Bod- og lagringskapasiteten er gjerne begrenset, og det betyr at vi må tenke smart når vi tar boden i bruk.

Her er noen tips som passer både for deg som skal flytte inn i ny bolig og for deg som har bodd deg inn og mistet oversikten over hva du har lagret.

1. Start med å sortere

Altfor mange ting på altfor liten plass – høres det kjent ut? Start med to enkle spørsmål: 1) Hva hører naturlig hjemme i boden? og 2) Har du bruk for alt du prøver å plassere der?

Jeg anbefaler at du vurderer kritisk. Du kan gjerne operere med tre kategorier:

2. Velg riktig oppbevaringsløsning

Når plassen er begrenset, er det viktig å beholde oversikten. Gjennomsiktige plastkasser gjør det enkelt å finne tilbake til ting. Kassene bør merkes med navn på innhold, og de bør ikke være for store eller dype, for da mister du fort kontrollen. Det er f.eks. ikke så lurt å lagre masse småtteri i en stor kasse. Da vil du streve med å finne igjen skruer og spiker. Mindre kasser er enklere å håndtere.

3. Tenk over plasseringen

Neste trinn er å lage kategorier og gi disse hver sin faste plass, f.eks. verktøy, utstyr til ski- og sykkeltur, bilrekvisita, vaskemidler osv.

Jeg anbefaler å innrede med så mange hyller som mulig. Bruk hele høyden fra gulv til tak. Hyllene bør ikke være for dype, gjerne 30–40 cm.  Det du bruker ofte, må være lett å få tak i og plasseres i en høyde på ca. 100 cm. Det du bruker sjelden, setter du øverst. Tro meg, det havner der naturlig.

Husk at også veggene kan brukes til oppbevaring. Montér knagger og kroker der det går an. Både sykler, bildekk og ski kan henges opp.  Leker ol. bør plasseres i barnehøyde slik at de små kan finne dem og rydde dem tilbake selv.

4. Hold det ryddig

Du får dessverre ikke en ryddig bod ved hjelp av skippertak. Har du først fått orden, må du passe på at det ikke sklir ut. Jeg anbefaler en sjekk med jevne mellomrom for å unngå at boden blir et roterom. Spesielt viktig er det å unngå at den blir mellomlagringsplass for gjenstander du ikke vet hva du skal gjøre med. Kjøper du for eksempel en ny kaffemaskin, bør du med en gang ta stilling til hva som skal skje med den gamle. Den bør ikke ende i boden. Lær deg å prioritere.

5. Hva gjør du med det som ikke hører hjemme i boden?

Husk at det finnes mange smarte oppbevaringsløsninger også utenfor boden, f.eks. disse:

Lignende nyheter